Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Математика 2, у потпуности је усклађен са новим Планом наставе и учења за други разред и подељен је на четири дела, у складу са штампаним уџбеником. Задржава исту форму и садржај као и штампани уџбеник, али је обогаћен мултимедијалним садржајима који су јасно означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције.

Све лекције у дигиталном уџбенику богате су разноврсним интерактивним задацима, који подразумевају бојење, превлачење, попуњавање табела, повезивање. У поједине лекције уврштене су наменски направљене анимације, које су допринеле динамичности садржаја, али и бољем разумевању одређених појмова.

Препознатљиви анимирани ликови воде ученике кроз градиво и подстичу их да утврде своје знање о писању римских цифара, разломцима или одокативном мерењу.

Кретање кроз садржаје у овом уџбенику је једноставно, а кориснику су доступне и опције као што су обележавање текста, увеличавање стране или писање бележака.

Узорци

Прикази екрана