Опис

Е-УЏБЕНИК Математика 2, у потпуности је усклађен са новим Планом наставе и учења за други разред и подељен је на четири дела, у складу са штампаним уџбеником. Заступљене су све лекције које постоје и у штампаном уџбенику и може се самостално користити у настави.

Оно по чему се разликује од штампаног уџбеника јесте начин организације материјала, па је кретање кроз лекције у овом уџбенику налик кретању на веб-у, где се садржаји отварају у посебним прозорима. 

Све лекције богате су разноврсним интерактивним задацима, који подразумевају бојење, превлачење, попуњавање табела, повезивање. У поједине лекције уврштене су наменски направљене анимације, које доприносе динамичности садржаја, али и бољем разумевању одређених појмова.

Препознатљиви анимирани ликови воде ученике кроз градиво и подстичу их да утврде своје знање о писању римских цифара, разломцима или одокативном мерењу.

Узорци

Прикази екрана