Опис

Е-УЏБЕНИК Математика 3 прати структуру штампаног издања уџбеника, подељен је на 4 дела, од којих сваки садржи велики број интерактивних задатака, анимација, едукативних игрица.

Сви садржаји су пажљиво осмишљени, са идејом да се сложено градиво математике представи на сликовит начин, близак савременим генерацијама.

Кретање кроз садржај у уџбенику је веома једноставно, сви прилози јасно су издвојени и означени карактеристичним иконицама, а ученици добијају повратне информације о успешности решавања интерактивних задатака.

Захваљујући овом уџбенику, наставник у сваком тренутку може имати увид у то колико су ученици савладали градиво из одређене области.

Узорци

Прикази екрана