Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Математика 4 садржи бројне мултимедијалне додатке, као што су анимације, задаци, филмови, интерактивни задаци, провере знања, едукативне компјутерске игре. Ови мултимедијални садржаји прожимају садржаје штампаног издања, и на тај начин предности информационих технологија стављају у функцију лакшег учења и развијања заинтересованости ученика за математику. 

Задаци чине важан део овог издања. Радећи задатке ученици стичу самосталност у раду, самопоуздање и радозналост. Информација о успешности израде задатка је одмах видљива, а уколико има потешкоћа да уради неки задатак, ученик може погледати решење. На крају одређених области ученици могу сазнати колико су били успешни у изради задатака за ту област, могу се вратити на страну са задацима, које су погрешно решили, и покушати да их поново ураде. 

У уџбенику се налазе и едукативне игре којима ученици, кроз разноврсне активности и теме, усвајају или утврђују знања. 

Ученици активно учествују у сваком сегменту процеса учења, али и провере својих постигнућа. 

Разноврсни и атрактивни садржаји додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији приступ градиву, а прилагођени су и различитим стиловима учења.

Узорци

Прикази екрана