Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Географија 5 наставне теме петог разреда ученицима представља кроз богат мултимедијални материјал и велики број задатака који им помажу да утврде своје знање. Једноставан је за коришћење јер је његова структура идентична структури штампаног уџбеника. Његова интерактивност омогућава да ученици одмах по забршетку добију повратну информацију о успешности решавања задатака. Велики број анимација помаже ученицима да разумеју сложене процесе који се дешавају у природи. Захтеви наставног програма и могућности нових технологија обједињени су кроз овај дигитални уџбеник, који представља прекретницу у настави географије. На једном месту обједињени су сви материјали неопходни за час, а ученицима је на располагању наставно средство које је прилагођено њиховим навикама.

Узорци

Прикази екрана