Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Историја 5 је модеран, креативан и динамичан, обогаћен мултимедијалним и интерактивним садржајима – филмовима, анимацијама, интерактивним картама и бројним задацима. 

Решавајући интерактивне задатке, ученик одмах добија информацију о томе колико је успешно савладао градиво. Атрактивне 3D анимације приказују реконструкције градова старог века и дочаравају културу и начин живљења у далекој прошлости. Занимљивим 2D анимацијама представљени су процеси дугог трајања, који ће ученицима помоћи да разумеју како су одређене појаве из прошлости утицале на нашу садашњост. Кратки едукативни филмови на очигледан и примамљив начин објашњавају апстрактне садржаје из уџбеника и доприносе бољем разумевању градива.

Дигитални уџбеник на јединствен начин уводи ученике у свет нових сазнања и пружа интегративно решење које ће наставницима историје омогућити да свој час организују према исходима, новом Програму наставе и учења и у складу са стандардима савремене наставе.

Узорци

Прикази екрана