Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Биологија 5 кључне елементе наставне јединице обогаћује додатним садржајима: филмовима снимљеним управо за овај уџбеник, анимацијама, галеријама фотографија живог света, разноврсним задацима... Задаци, од оних са допуњавањем и вишеструким избором, до задатака који ученике наводе на размишљање, извлачење закључака и примену стечених знања (а то су, истовремено и главни исходи новог Програма наставе и учења), код ученика подстичу жељу за самосталним и истраживачким радом. Дигитални уџбеник у потпуности одговара штампаном издању, с тим што ученици и наставници могу да приступе свим поменутим додатним материјалима „једним кликом”, на иконице које се налазе на маргинама сваке стране уџбеника и воде корисника до задатка, филма, анимације... Додатни садржаји су намењени ученицима који желе да сазнају више од основног, као и ученицима који желе да провере своје знање. Наставници истовремено могу обогатити свој час и видети у којој су мери ученици усвојили појмове који се обрађују у одређеној наставној јединици.

Узорци

Прикази екрана