Опис

Е-УЏБЕНИК за географију, наставне теме петог разреда представља кроз богат мултимедијални материјал и велики број задатака који помажу ученицима да утврде своје знање, али и да развијају критичко мишљење. Интерактивност е-уџбеника омогућава да ученици одмах добију повратну информацију о успешности решавања задатака. Велики број филмова и анимација помаже ученицима да разумеју сложене процесе који се дешавају у природи. Захтеви наставног програма и могућности нових технологија обједињени су у овој верзији уџбеника. На једном месту су присутни сви материјали неопходни за час, а ученицима је на располагању наставно средство које је прилагођено њиховим навикама.

Узорци

Прикази екрана