Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Биологија 6 се градивом надовезује на уџбеник за пети разред. Прожет је задацима различитог типа, од оних са допуњавањем и вишеструким избором, до задатака који наводе ученике на размишљање и закључивање.

Ученици уче да примењују стечена знања, што су и главни исходи новог Плана наставе и учења, а на крају сваког поглавља, и ученици и наставници имају увид у то колико је тачних одговора, тј. у којој мери је усвојено градиво. 

Узорци

Прикази екрана