Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Географија 6 наставне теме представља кроз богат мултимедијални материјал и велики број задатака који помажу ученицима да утврде своје знање, али и да развијају критичко мишљење. Интерактивност дигиталног уџбеника омогућава да ученици одмах добију повратну информацију о успешности решавања задатака. Велики број анимација помаже ученицима да разумеју сложене процесе као што су на пример пописи становништва и миграције. Захтеви наставног програма и могућности нових технологија обједињени су у овој верзији уџбеника. На једном месту доступни су сви материјали неопходни за час, а ученици располажу наставним средством које је прилагођено њиховим навикама. Уз то, дигитални уџбеник је лак за коришћење јер је његова структура идентична структури самог штампаног уџбеника.

Узорци

Прикази екрана