Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Математика 6 задржава форму и садржај штампаног уџбеника, али је обогаћен мултимедијалним садржајима који су јасно означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције.

Садржи различите типове интерактивних задатака и симулација, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Задаци и симулације рађени су у апликацији GeoGebra и својом разноврсношћу додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива.

На крају сваке области налазе се интерактивни тестови за проверу знања, у форми квиза, погодни за стварање динамичне атмосфере на часу. На овај начин ученици утврђују градиво у вези са целим и рационалним бројевима, као и особинама геометријских фигура са којима су се сусрели у 6. разреду. Ученик одмах добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак.

Дигитални уџбеник садржи решења свих задатака који се налазе у штампаном уџбенику, видео записе и 2D анимације, као и документарне филмове страних продукцијских кућа који су преведени и прилагођени српском језику и бирани тако да прате програм наставе и учења за 6. разред. Оваквим садржајима може се приступити директно, путем одговарајућих, графички јасно означених пречица.

Додатни садржаји поспешују наставни процес и доступни су свим ученицима и наставницима.

Кретање кроз садржаје у овом уџбенику је једноставно, а кориснику су доступне и опције као што су обележавање текста и остављање коментара.

Узорци

Прикази екрана