Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК за физику у потпуности је усклађен сa новим Планом и програмом наставе и учења.

Уџбеник садржи бројне огледе, видео-прилоге, анимације, симулације, интерактивна питања и задатке, галерије слика и друге материјале који развијају критичко мишљење и самосталност у раду.

Дигитални уџбеник организован је на исти начин као штампани уџбеник, што га чини веома једноставним за употребу. Сви садржаји који се у њему налазе осмишљени су као додаци уз текст штампаног уџбеника.

Велики број мултимедијалних додатака омогућава наставницима да на интересантан и оригиналан начин прикажу ученицима одређене појаве и процесе или да објасне сложене појмове тешке за разумевање.

Узорци

Прикази екрана