Опис

Е-УЏБЕНИК Географија 6 наставне теме представља кроз богат мултимедијални материјал и велики број задатака који помажу ученицима да утврде своје знање, али и да развијају критичко мишљење. Интерактивност е-уџбеника омогућава да ученици одмах добију повратну информацију о успешности решавања задатака. Велики број филмова и анимација помаже ученицима да разумеју сложене процесе као што су, на пример, пописи становништва и миграције. Захтеви наставног програма и могућности нових технологија обједињени су е-уџбеником, па се на једном месту налазе сви материјали неопходни за час, а ученици имају наставно средство које је прилагођено њиховим навикама.

Узорци

Прикази екрана