Опис

Е-УЏБЕНИК Биологија 6 се градивом надовезује на уџбеник за пети разред. Обогаћен је додатним елементима у свакој наставној јединици (филмови, анимације, галерије фотографија, разноврсни задаци...).

Е-уџбеник је прожет задацима различитог типа, од оних са допуњавањем и вишеструким избором, до задатака који наводе ученике на размишљање и закључивање.

Ученици уче да примењују стечена знања, што су и главни исходи новог Плана наставе и учења. Прелазе програмом предвиђено градиво, али до кључних знања и закључака сада долазе непосредније и логичким редоследом ближим данашњој деци.

Узорци

Прикази екрана