Опис

Е-УЏБЕНИК Физика 6 осмишљен је тако да у потпуности одговара настави усмереној ка достизању исхода. Ауторски текст је организован и презентован на начин који је ученицима нових генерација препознатљив и пријемчив.

Велики број мултимедијалних додатака, попут огледа, видео-прилога, анимација, симулација, галерија слика и других материјала, омогућава наставницима да на интересантан и оригиналан начин прикажу ученицима одређене појаве и процесе или да објасне сложене појмове тешке за разумевање. Кроз интерактивне задатке и симулације ученици лакше и брже усвајају нова знања, развијају критичко мишљење и самосталност у раду.

Посебна пажња посвећена је томе да се основни појмови и физички закони прикажу на оригиналан, забаван и једноставан начин како би ученици разумели појаве у природи и значај физике у образовању.

Узорци

Прикази екрана