Опис

Е-УЏБЕНИК Историја 6 представља савремену мултимедијалну и интерактивну верзију свих садржаја из штампаног уџбеника, преточених у форму блиску данашњим генерацијама. 

Обогаћен мултимедијалним и интерактивним садржајима – филмовима, анимацијама, интерактивним картама и бројним задацима, е-уџбеник на јединствен начин уводи ученике у свет нових сазнања и пружа интегративно решење које ће наставницима историје омогућити да свој час организују према исходима, новом Програму наставе и учења и у складу са стандардима савремене наставе. 

Атрактивне 3D анимације приказују реконструкције средњовековних замака, манастира или средњовековних кућа и дочаравају културу и начин живљења у прошлости.

Занимљивим 2D анимацијама представљени су друштвени слојеви у средњем веку, као и појаве попут реформације, проналаска штампарске пресе или открића нових континената, али и појаве које су обележиле историју српског народа у средњем и раном новом веку, попут хронологије Српске цркве или сеоба.

Кратки едукативни филмови на примамљив начин обрађују теме као што су велике сеобе народа, раносредњовековне државе Франачка и Византија, свакодневни живот Викинга, али и крсташки ратови и витештво, апсолутистичке монархије и велика географска открића.

Бројне интерактивне мапе и занимљиве активности доприносе бољем разумевању градива и помажу у остваривању исхода, а решавањем разноврсних интерактивних задатака ученик одмах добија информацију о томе колико је успешно савладао градиво.

Узорци

Прикази екрана