Опис

Е-УЏБЕНИК - Интерактивна збирка задатака за физику, за шести разред, усклађена је са наставним планом и програмом.

Пружа неопходну целовитост у изучавању предвиђеног градива кроз теоријски, рачунски и експериментални приступ.

Збирка је осмишљена тако да ученике подстиче на самосталан рад и упућује на логичко закључивање и учење с разумевањем.

Питања и тестови за проверу усвојеног теоријског знања из физике често су формулисани као налози за размишљање.

Збирка садржи преко 200 питања и више од 2000 различитих задатака који су припремљени према образовним стандардима.

Због великог броја примера изузетно је корисна за самостално утврђивање градива.