Опис

Е-УЏБЕНИК - Задаци за вежбу Математика 6, усклађен је са новим програмом наставе и учења за шести разред основне школе и садржи различите типове интерактивних задатака, подељених у 5 области.

Разноврсни задаци и велики број примера додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива, а ученик одмах добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио задатак или не. 

Кретање кроз садржај налик је кретању по веб-у, а захваљујући једноставној навигацији, ученик директно приступа одређеној лекцији или одређеном садржају.

Узорци