Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Биологија 7 градивом се надовезује и надограђује на уџбеник за шести разред. Представља савремени приступ градиву, наставним јединицама и кључним знањима која ученици треба да стекну у основној школи. Обогаћен је додатним елементима у свакој наставној јединици (филмови, анимације, галерије фотографија, разноврсни задаци...).

Уџбеник је прожет задацима различитог типа, од оних са допуњавањем и вишеструким избором, до задатака који наводе ученике на размишљање и закључивање.

Ученици прелазе програмом предвиђено градиво, али до кључних знања и закључака сада долазе непосредније и логичким редоследом који је ближи данашњој деци. Уче да примењују стечена знања, што су главни исходи нових Планова наставе и учења.

Узорци

Прикази екрана