Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Физика 7 осмишљен је тако да у потпуности одговара потребама савремене наставе. Велики број интерактивних и мултимедијалних додатака омогућује наставнику да на занимљив и креативан начин објасни својим ученицима сложене појаве и процесе из области физике. 

Наставник може да бира садржаје који одговарају његовој јединственој наставној пракси, а ученике подстиче да истражују чудесан свет физике, развијају критичко мишљење и самосталност у раду.

Дигитални уџбеник Физика 7 прати структуру штампаног уџбеника, једноставан је за употребу, обогаћује наставу и помаже ученицима да лакше усвајају градиво.

Узорци

Прикази екрана