Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Историја 7 представља садржаје штампаног уџбеника на савремен начин, близак основцима, као што је то био случај и са уџбеницима из историје за пети и шести разред. Овога пута у форми дигиталног уџбеника, бројни интерактивни задаци, анимације, филмови, галерије фотографија и други садржаји помажу, како ученицима приликом учења градива, тако и наставницима приликом одржавања часа. 

Нови план и програм донео је извесне измене, па се сада у седмом разреду обрађује период развијеног новог века до краја Првог светског рата. Обимније теме, као и теме које није увек лако савладати на часу су представљене кроз анимације, па тако дигитални уџбеник садржи анимације о Индустријској револуцији, Француској револуцији, Српској револуцији, Србији у Првом светском рату итд. 

На крају сваке лекције у штампаном уџбенику се налази одељак под називом „Да поновимо најважније”. Управо тај одељак у дигиталном уџбенику је преточен у задатак, који наводи ученике да пажљиво прочитају текст и запамте најважније чињенице приликом решавања, што омогућава боље савладавање градива.

Узорци

Прикази екрана