Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК из географије за осми разред садржи велики број интерактивних материјала и задатака за проверу знања, који се налазе у свакој лекцији. Различитог су карактера, од квиз питања, преко тачно/нетачно питања до немих карата, које представљају важан сегмент приликом учења градива за осми разред, који по новом плану и програму посвећује пажњу сваком континенту понаособ. Уз поменуте задатке, у уџбенику се налазе и бројне галерије фотографија и видео материјали. 

Сви ови елементи додатно обогаћују час, и то у комбинацији са предавањем наставника значајно доприноси усвајању знања код ученика.

Узорци

Прикази екрана