Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Историја 8 представља садржаје штампаног уџбеника на савремен начин, близак основцима, као што је то био случај и са уџбеницима из историје за пети, шести и седми разред. Овога пута у форми дигиталног уџбеника, бројни интерактивни задаци, анимације, филмови, галерије фотографија и други садржаји помажу, како ученицима приликом учења градива, тако и наставницима приликом одржавања часа. 

Обимније теме, као и теме које није увек лако савладати на часу су представљене кроз анимације.

На крају сваке лекције у штампаном уџбенику се налази одељак под називом „Да поновимо најважније”. Управо тај одељак у дигиталном уџбенику је преточен у задатак, који наводи ученике да пажљиво прочитају текст и запамте најважније чињенице приликом решавања, што омогућава боље савладавање градива.

Узорци

Прикази екрана