Опис

Е-УЏБЕНИК Super Minds 2 у потпуности одговара захтевима савремене наставе коју одликују персонализованост и интерактивност. Ученици другог разреда могу самостално или уз помоћ наставника или родитеља да решавају задатке који захтевају повезивање, превлачење или избор правог одговора.

Кроз пажљиво одабране задатке ауторског тима, ученици на савремен начин уче да пишу и читају на енглеском језику, што је један од најважнијих захтева у другом разреду.

Е-уџбеник садржи интегрисане аудио-нумере које се активирају кликом на јасно обележене иконице, као и анимације које ће држати пажњу ученицима.

Узорци

Прикази екрана