Опис

Е-УЏБЕНИК „O језику”, користећи садржаје штампане верзије овог уџбеника, на интересантан начин представља садржаје граматике, правописа и језичке културе.

На свакој страни е-уџбеника, мала анимација птичице, пужа, књиге и микрофона најављује садржаје које је важно упамтити и лекцију која се обрађује. Једноставним кликом на приказану стрелицу поред сваког оквира на страни, отвара се поље са најважнијим подацима у вези са лекцијом. Разноврсни интерактивни задаци у којима се подвлачи, повезује, превлачи, уписује, одабира и обележава, омогућавају ученицима да лако овладају наизглед, не тако интересантним, садржајима из граматике.

Узорци

Прикази екрана