Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК „Наш језик и култура изражавања”, на савремен и иновативан начин представља садржаје граматике, правописа и језичке културе. Дигитални уџбеник има потпуно исту структуру као и штампано издање уџбеника, али је обогаћен мултимедијалним и интерактивним елементима који наставу чине интересантнијом и динамичнијом. 

У дигиталном уџбенику се налази велики број интерактивних приказа којима се ново градиво поступно представља ученицима. Разноврсни интерактивни задаци и едукативне игрице у којима се подвлачи, повезује, превлачи, уписује, одабира и обележава, омогућавају ученицима да лако овладају новима садржајима из граматике и да на занимљив начин утврде и провере новостечена знања. Маша и Миша кроз интересантне разговоре на почетку лекција прате ученике кроз цео дигитални уџбеник. 

Узорци

Прикази екрана