Опис

Е-УЏБЕНИК „Наш језик и култура изражавања” на савремен и иновативан начин представља садржаје штампане верзије овог уџбеника. Градиво из граматике, правописа и језичке културе приказано је помоћу мултимедијалних и интерактивних елемената који наставу чине интересантнијом и динамичнијом. 

У е-уџбенику се налази велики број интерактивних приказа којима се ново градиво поступно представља ученицима. Разноврсни интерактивни задаци и едукативне игрице у којима се подвлачи, повезује, превлачи, уписује, одабира и обележава, омогућавају ученицима да лако овладају, наизглед, не тако интересантним садржајима из граматике и да на занимљив начин утврде и провере новостечена знања. Маша и Миша кроз интересантне разговоре на почетку лекција прате ученике кроз цео е-уџбеник.

Узорци

Прикази екрана