Опис

Е-УЏБЕНИК Super Minds 4 је уџбеник који представља спој различитих мултимедијалних садржаја. Инерактивни задаци, анимације и аудио записи који чине основу овог уџбеника представљају основно средство за савладавање вештина говора и писања на енглеском језику. Овај тип уџбеника погодан је за све наставнике и умногоме им олакшава процес припреме за час. Уџбеник нуди прегршт разноврних задатака помоћу којих ученици не само да уче енгелски језик, већ и развијају когнитивне способности. Интерактивнии задаци омогућавају ученику да провери своје знање, као и да прати процес напредовања, чиме се постиже значајан позитиван ефекат на развој самопоуздања ученика. Уџбеник прати узраст ученика, негује радозналост и подстиче интересовање и развијање позитивних ставова према учењу енглеског језика.

Узорци

Прикази екрана