Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК музичке културе за четврти разред је модеран, креативан и динамичан, обогаћен мултимедијалним и интерактивним садржајима – и као такав, на јединствен начин уводи ученике у свет нових сазнања.

Садржај је у потпуности ослоњен на штампану верзију уџбеника, али је обогаћен додатним функцијама за учење и проверу знања. 

У оквиру дигиталног уџбеника највећи проценат дигиталних садржаја чине аудио-снимци нумера за певање и слушање, који олакшавају рад.

Композиције се више не морају тражити на списку нумера и пуштати са компакт-диска, већ наставници једноставним кликом на иконицу смештену на страни на којој се налазе литерарни и нотни текст, пуштају аудио-снимак.

Поред аудио-снимака, у дигиталном уџбенику заступљени су интерактивни задаци, галерије фотографија, аудио-галерије у којима се може чути звук појединих инструмената, као и анимације, у којима су на занимљив начин, кроз разговор анимираних јунака и кратке, наменски писане песме, ученицима приближена значења појединих музичких термина.

У дигиталном уџбенику налазе се и анимације бројалица – извођења пулса, сваке појединачне деонице у оквиру аранжмана, као и заједничког извођења аранжмана.

Анимације бројалица се могу на часу и утишати, како би их деца могла изводити уз праћење визуелног приказа.

Узорци

Прикази екрана