Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК за музичку културу, на јединствен начин уводи ученике у свет нових сазнања и пружа интегративно решење које ће наставницима омогућити да свој час организују према исходима, новом Програму наставе и учења и у складу са стандардима савремене наставе.

Садржај је у потпуности ослоњен на штампану верзију уџбеника, али је обогаћен додатним функцијама за учење и проверу знања. Сваку лекцију прате атрактивни мултимедијални и интерактивни садржаји који чине процес стицања знања и евалуације постигнућа знатно динамичнијим и интересантнијим.

Композиције се не морају тражити на списку нумера и пуштати сa компакт-дискова, јер се у дигиталном уџбенику налази више од 90 снимљених нумера за певање и слушање. Кликом на фотографије инструмената ученици и ученице се упознају сa њиховим звуком. Галерије фотографија, видео-снимци музицирања на неким од инструмената антике, 3D анимација античког позоришта и опције за увеличавање фотографија само су неки од бројних мултимедијалних садржаја којима је обогаћен уџбеник. У дигиталном уџбенику налазе се и бројни занимљиви задаци, чије решавање прати тренутна повратна информација о тачности решења, па ученици имају стални увид у којој су мери успешно савладали градиво.

Узорци

Прикази екрана