Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК ликовне културе за пети разред ослања се на штампани уџбеник, али је обогаћен различитим мултимедијалним и интерактивним садржајима. Дигитални уџбеник омогућава прилагођено окружење и индивидуализовани приступ у пријему и обради информација, те у већој мери обезбеђује остваривање кључних образовних исхода предмета Ликовна култура.

Обогаћен је различитим аудио и видео материјалима у виду филмова, анимација, бројних галерија фотографија и интерактивних задатака, што представља адекватан приступ ученицима нових генерација.

Дигитални уџбеник у настави ликовне културе има велике предности у односу на штампане верзије, од могућности увеличавања репродукција уметничких дела, до различитих мултимедијалних записа, 3D и виртуелних простора, као и апликативних програма за цртање и практичан истраживачки ликовни рад.

Узорци

Прикази екрана