Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК за француски језик Club @dos 1 обједињује захтеве савремене наставе са традиционалним методама учења страног језика, при чему се на динамичан и интерактиван начин подстиче развијање свих језичких вештина.

Бројни задаци и видео-материјали омогућавају наставницима лакшу реализацију часа, а ученицима учење новог страног језика чини занимљивим и прилагођеним њиховим очекивањима.

Кретање кроз дигиталне садржаје прилагођено је узрасту, знању и вештинама ученика, чиме се подстиче њихов активан приступ у процесу учења.

Узорци

Прикази екрана