Опис

Е-УЏБЕНИК Maximal 1 намењен је новој генерацији ученика који почињу са учењем немачког језика у петом разреду. Својим концептом, богатим садржајем, интерактивношћу и разноврсним вежбањима, е-уџбеник олакшава ученицима учење новог страног језика.

Велики број различитих типова вежбања и богат мултимедијални садржај прати сваку лекцију у е-уџбенику. Наставнику је знатно олакшан процес наставе јер ученици добијају одмах повратну информацију о својим активностима, а аудио-снимци и видео-материјали саставни су део е-уџбеника.

Е-уџбеник је једноставан за коришћење, при чему се код ученика подстиче интересовање и нуди се другачији модел усвајања градива.

Узорци

Прикази екрана