Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Конечно 1 обједињује традиционалне и савремене методе и облике рада. Концепцијом и садржајима испраћени су захтеви савремене наставе које одликују интерактивност, аутоматизација и персонализованост.

Интерактивни задаци служе за усвајање и утврђивање градива на занимљив начин, а ученици одмах добијају повратну информацију о успешности. Аудио-нумере су интегрисане у дигитални уџбеник, па наставнику нису потребни компакт-дискови који прате штампани уџбеник.

Дигитални уџбеник наставнику обезбеђује виши квалитет наставног процеса, а ученицима олакшава процес учења, чинећи га богатијим, креативнијим и занимљивијим.

Узорци

Прикази екрана