Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Граматика 5 задржава исту форму и садржај као и штампани уџбеник, али је обогаћен мултимедијалним садржајима који су јасно означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције.

Садржи различите типове интерактивних задатака, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Неки задаци су нови, док су други исти као они у штампаном уџбенику, али су прилагођени дигиталној форми. Својом разноврсношћу ови задаци додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива.

Основни текст уџбеника обогаћен је и другим мултимедијалним додацима. Поред интерактивних задатака, овај уџбеник садржи и звучне записе помоћу којих ученици могу лакше савладати лекције из области језичке културе, видео-записе који су посебно снимљени за потребе овог уџбеника, анимације, квизове, асоцијације и занимљивости. Градиво о падежима овде је представљено на нов начин, уз коришћење пантомиме, која се показала као изузетно едукативно средство. Видео-записи на којима глумица пантомимом објашњава значење падежа намењени су за часове обраде, али и за часове утврђивања. 

На крају сваке области налазе се тестови намењени самосталној провери знања ученика.

Додатни садржаји поспешују наставни процес и доступни су свим ученицима и наставницима.

Кретање кроз садржаје у овом уџбенику је једноставно, а кориснику су доступне и опције као што су обележавање текста и остављање коментара.

Узорци