Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Читанка 5 задржава исту форму и садржај као и штампани уџбеник, али је обогаћен мултимедијалним садржајима који су јасно означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције.

Дигитални уџбеник садржи различите типове интерактивних задатака, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Неки задаци су нови, а неки исти као они наведени у Радној свесци, али су прилагођени дигиталној форми. Сви задаци су у вези са текстовима уз које се наводе. Својом разноврсношћу, додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива. Корисник одмах по завршетку добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак.

Поред интерактивних задатака, дигитални уџбеник садржи и звучне записе текстова који се налазе у штампаном уџбенику, галерије слика, презентације које су повезане са одређеним лекцијама, линкове ка спољним садржајима, квизове, асоцијације, осмосмерке, слагалице, занимљивости и додатне текстове. Песма „Женидба Душанова” ученицима је приближена путем стрипа, препознатљиви ликови писаца откривају се решавањем слагалица, а путем презентације објашњава се значај старих заната.  

Додатни садржаји поспешују наставни процес и доступни су свим ученицима и наставницима.

Кретање кроз садржаје у овом уџбенику је једноставно, а кориснику су доступне и опције као што су обележавање текста и остављање коментара.

Узорци

Прикази екрана