Опис

Е-УЏБЕНИК Граматика 5 садржи све лекције које постоје и у штампаном уџбенику и може се самостално користити у настави. Оно по чему се разликује од штампаног уџбеника јесте начин организације материјала. Поред тога, свака лекција у е-уџбенику обогаћена je атрактивним мултимедијалним и интерактивним додацима.

Е-уџбеник Граматика 5 садржи различите типове интерактивних задатака, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Неки задаци су нови, док су други исти као они у штампаном уџбенику, али су прилагођени дигиталној форми. Својом разноврсношћу ови задаци додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива. Корисник одмах након завршеног задатка добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак.

Поред интерактивних задатака, е-уџбеник садржи и звучне записе помоћу којих ученици могу лакше савладати лекције из области језичке културе, видео записе који су посебно снимљени за потребе овог уџбеника, анимације, квизове, асоцијације и занимљивости. Градиво о падежима овде је представљено на нов начин, уз коришћење пантомиме, која се показала као изузетно едукативно средство. Видео-записи на којима глумица пантомимом објашњава значење падежа намењени су за часове обраде, али и за часове утврђивања.

На крају сваке области налазе се тестови намењени самосталној провери знања ученика.

Додатни садржаји поспешују наставни процес и подстичу савремену и истраживачку наставу.

Узорци

Прикази екрана