Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК музичке културе за 6. разред на јединствен начин уводи ученике у свет нових сазнања и пружа интегративно решење које ће наставницима музичке културе омогућити да свој час организују према исходима, новом Програму наставе и учења и у складу са стандардима савремене наставе. 

Садржај је у потпуности ослоњен на штампану верзију уџбеника, али је обогаћен додатним функцијама за учење и проверу знања.

Сваку лекцију прате атрактивни мултимедијални и интерактивни садржаји који чине процес стицања знања и евалуације постигнућа знатно динамичнијим и интересантнијим. 

Композиције се не морају тражити на списку нумера и пуштати с компакт-дискова, јер се у дигиталном уџбенику налази више од 60 снимљених нумера за певање и слушање, док се кликом на фотографије инструмената ученици упознају с њиховим звуком.

Галерије фотографија, видео-снимци, анимације и опције за увеличавање фотографија само су неки од бројних мултимедијалних садржаја којима је обогаћен уџбеник.

У дигиталном уџбенику налазе се и бројни занимљиви задаци, чије решавање прати тренутна повратна информација о тачности решења, па ученици одмах имају увид у којој мери су успешно савладали градиво.

Узорци

Прикази екрана