Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Конечно 2 задржава исту форму и садржај као и штампани уџбеник, али је обогаћен мултимедијалним садржајима који су јасно означени одговарајућим иконицама.

У уџбенику су обједињени захтеви савремене наставе са традиционалним методама учења страног језика, при чему се на динамичан и интерактиван начин подстиче развијање свих језичких вештина.

Уочљиве иконице омогућавају покретање аудио-нумера с изворним говорницама, као и интерактивних задатака различитог типа. Ученици на тај начин постепено усвајају граматичка правила и стичу сигурност у писању и говору.

Кретање кроз дигиталне садржаје прилагођено је узрасту, знању и вештинама ученика, чиме се подстиче њихов активан приступ у процесу учења.

Узорци

Прикази екрана