Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Club @dos 2 усклађен је са новим програмом наставе и учења за шести разред основне школе.

Садржај и форма штампаног уџбеника допуњени су интегрисаним аудио-нумерама и бројним интерактивним задацима. Аудио-нумере и задаци истакнути су препознатљивим иконицима, а покрећу се кликом на њих.

Уџбеник садржи различите типове интерактивних задатака, који подстичу мотивацију код ученика. Такође, нуди се други модел усвајања градива, као и самостална провера знања. Повратне информације омогућавају ученициима да провере успешност приликом решавања задатака.

Без обзира на то да ли се користи на часу или код куће, дигитални уџбеник Club @dos 2 нуди ученицима све што је потребно за успешно учење француског језика у шестом разреду.

Узорци

Прикази екрана