Опис

Е-УЏБЕНИК Maximal 2 је усклађен са новим програмом наставе и учења за шести разред основне школе.

Сви задаци који се налазе у штампаном уџбенику овде су представљени у интерактивној форми. На тај начин ученици могу самостално пратити успешност у решавању задатака, као и напредак током школске године.

У интерактивном е-уџбенику налазе се и пратеће аудио-нумере и видео-снимци. Изворни говорници који су истог узраста као и ученици олакшавају учење немачког језика, а занимљиве ситуације које су приказане у видео-снимцима подстичу мотивацију код ученика.

Узорци

Прикази екрана