Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК ликовне културе за шести разред, наставља концепцију започету са уџбеником ликовне културе за 5. разред. У потпуности се ослања на штампани уџбеник, али је обогаћен различитим мултимедијалним и интерактивним садржајима, у виду филмова, анимација, бројних галерија фотографија и интерактивних задатака.

Дигитални уџбеник омогућава прилагођено окружење и индивидуализовани приступ у пријему и обради информација, те у већој мери обезбеђује остваривање кључних образовних исхода предмета Ликовна култура.

Предности коришћења дигиталног уџбеника у настави ликовне културе су бројне, од могућности увеличавања репродукција уметничких дела, коришћења различитих мултимедијалних записа, гледања 3D и виртуелних простора, до апликативних програма за цртање и практични истраживачки ликовни рад.

Узорци

Прикази екрана