Опис

Е-УЏБЕНИК Еyes Open 2 омогућава остваривање исхода исто као и штампани уџбеник, при чему је обогаћен интерактивним задацима, аудио-нумерама и видео-снимцима.

Интерактивни задаци омогућавају напредак у учењу и стицање сигурности у писању и говору, уз истовремени развој свих језичких вештина и могућност праћења успешности.

Изузетно занимљиви видео-снимци из различитих делова света подстичу радозналост и мотивацију код ученика.

Без обзира на то да ли се користи на часу или код куће, интерактивни е-уџбеник Еyes Open 2 нуди ученицима све што је потребно за успешно учење енглеског језика у шестом разреду.

Узорци

Прикази екрана