Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Граматика 6 задржава исту форму и садржај као и штампани уџбеник, али је обогаћен мултимедијалним додацима који су јасно означени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције. Кретање кроз садржаје је једноставно, а кориснику су доступне и опције као што су обележавање текста и остављање коментара.

Дигитални уџбеник садржи различите типове интерактивних задатака, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Неки задаци су нови, док су други исти као они у штампаном уџбенику, али су прилагођени дигиталној форми. Својом разноврсношћу ови задаци додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива. Корисник одмах добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак.

Поред интерактивних задатака, дигитални уџбеник садржи и звучне записе помоћу којих ученици могу лакше савладати лекције из области језичке културе, видео записе осмишљене и снимљене искључиво за потребе овог уџбеника, анимације, квизове, асоцијације, различите врсте популарних игрица и занимљивости. Ученици се упознају са ликом детективке Таше, која заједно са њима решава језичке мистерије, чиме се утврђује пређено градиво на крају сваке области. Градиво се утврђује и помоћу тестова и квизова, намењених како за самостални рад, тако и за рад на часу.

Додатни садржаји поспешују наставни процес и доступни су свим ученицима и наставницима.

Поред интерактивних задатака, овај уџбеник садржи и звучне записе помоћу којих ученици могу лакше савладати лекције из области језичке културе, видео записе који су посебно снимљени за потребе овог уџбеника, анимације, квизове, асоцијације, различите врсте популарних игрица и занимљивости. Ученици се упознају са ликом детективке Таше, која заједно са њима решава језичке мистерије, чиме се утврђује пређено градиво на крају сваке области. Градиво се утврђује и помоћу тестова и квизова, намењених како за самостални рад, тако и за рад на часу.

Додатни садржаји поспешују наставни процес и подстичу савремену и истраживачку наставу. 

Узорци

Прикази екрана