Опис

Е-УЏБЕНИК Граматика 6 представља нов приступ дидактичко-методичком обликовању материјала. Захваљујући једноставној навигацији, ученик директно приступа одређеној лекцији или одређеном садржају, а кретање кроз лекције налик је кретању по веб-у – садржаји се отварају у посебним прозорима.

 

У е-уџбенику заступљене су све лекције које постоје и у штампаном уџбенику и он се може самостално користити у настави. Оно по чему се разликује од штампаног уџбеника јесте начин организације материјала. Поред тога, свака лекција је обогаћена атрактивним мултимедијалним и интерактивним додацима.

 

Е-уџбеник садржи различите типове интерактивних задатака, помоћу којих се остварују исти исходи као и у штампаном уџбенику. Неки задаци су нови, док су други исти као они у штампаном уџбенику, али су прилагођени дигиталној форми. Својом разноврсношћу ови задаци додатно подстичу заинтересованост ученика и нуде другачији модел усвајања градива. Корисник одмах добија повратну информацију о томе да ли је успешно решио дати задатак. 

Узорци

Прикази екрана