Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК музичке културе за 7. разред на јединствен начин уводи ученике у свет нових сазнања и пружа интегративно решење које ће наставницима музичке културе омогућити да свој час организују према исходима, новом Програму наставе и учења, а у складу са стандардима савремене наставе. 

Садржај је у потпуности ослоњен на штампану верзију уџбеника, али је обогаћен додатним функцијама за учење и проверу знања.

Сваку лекцију прате атрактивни мултимедијални и интерактивни садржаји, у виду галерија фотографија, видео снимака, анимација, који чине процес стицања знања и евалуације постигнућа знатно динамичнијим и интересантнијим.

Композиције се не морају тражити на списку нумера и пуштати с компакт-дискова, јер се у дигиталном уџбенику налази више од 60 снимљених нумера за певање и слушање, а кликом на фотографије инструмената ученици се упознају са звуком тог инструмента.

У дигиталном уџбенику налазе се и бројни занимљиви задаци, чије решавање прати тренутна повратна информација о тачности решења, па ученици имају стални увид у којој су мери успешно савладали градиво.

Узорци

Прикази екрана