Опис

Е-УЏБЕНИК Maximal 3 омогућава остваривање исхода као и штампани уџбеник.

Сви задаци који се налазе у штампаном уџбенику овде су представљени у интерактивној форми, при чему су придодати и нови задаци.

У интерактивном е-уџбенику налазе се и пратеће аудио-нумере и видео-снимци. Изворни говорници, који су истог узраста као и ученици, олакшавају учење немачког језика, а занимљиве ситуације које су приказане у видео-снимцима подстичу мотивацију код ученика.

Интерактивни задаци омогућавају напредак у учењу и стицање сигурности у писању и говору, уз истовремени развој свих језичких вештина и могућност праћења успешности.

Узорци

Прикази екрана