Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК, Читанка за 7. разред основне школе, богат је различитим типовима мултимедијалних садржаја, од звучних записа књижевних дела, која су прочитали еминентни глумци, преко интерактивних задатака којима се утврђује пређено градиво, па све до галерија слика и 2D анимација.

Захваљујући садржају ове читанке, ученицима се градиво књижевности представља на другачији и несвакидашњи начин, а акценат се ставља на развој читалачких компетенција ученика и остваривање предвиђених исхода.

Посебну пажњу посветили смо радио-драмама, захваљујући којима се ученици упознају са спецефичностима овог књижевног рода.

Све интерактивне задатке заступљене у овом уџбенику наставник може слати својим ученицима путем наше платформе, а затим пратити колико успешно су их они решили.

Кретање кроз садржај је једноставно, а сви прилози су јасно издвојени и представљени карактеристичним иконицама.

Узорци

Прикази екрана