Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Club@dos 4 представља спој богатог садржаја штампаног уџбеника и разноврсних мултимедијалних садржаја. Велики број интерактивних задатака унапређује квалитет наставе и учења. Овај начин учења омогућава ученицима не само да савладају градиво, већ и да развијају когнитивне вештине и оснаже самопоуздање. Разноврсност садржаја овог уџбеника омогућава брже и ефикасније усвајање страног језика, подстиче ученике на размишљање и буди им интересовање за учење. Осим вештина комуникације и писања на француском језику које стичу, ученици кроз инерактивне задатке упознају културу и обичаје Француске. Тиме се ученику пружа опширнија слика света и нуди шире и свеобухватније образовање.

Узорци

Прикази екрана