Опис

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК Конечно 4 представља спој богатог садржаја штампаног уџбеника и разноврсних мултимедијалних садржаја. Велики број интерактивних задатака унапређује квалитет наставе и учења. Овај начин учења омогућава ученицима не само да провере своје знање и постигну бољи успех, већ и да развијају когнитивне вештине и оснаже самопоуздање. Овакав тип уџбеника не само што наставницима олакшава процес припреме за час, већ представља моћно наставно средство. Разноврсност садржаја дигиталног уџбеника омогућава брже и ефикасније усвајање страног језика, подстиче ученике на размишљање и буди им интересовање за учење. Осим класичних вештина комуникације и писања на руском језику, ученици кроз инерактивне задатке упознају културу, обичаје и историју народа чији језик уче. На овај начин учење руског језика повезује се и са другим областима као што су историја и књижевност, што омогућава ученику стицање ширег и свеобухватнијег образовања.  

Узорци

Прикази екрана